,

Radenska tri srca – Posetili smo

Radenska tri srca, prvih 145 godina Voda kao gurmanski trend Kažu da je živeti u okolini reke Mure, nešto posebno. Rode, koje se svake godine vraćaju u ovaj brdoviti vinski kraj, dobrodušni i gostoljubivi ljudi... Krajem prošle godine, bilo je tačno 145 godina, od kako je doktor Karl Hen (Karl Henn) napunio prve...