Pretraga kategorije

Tradicionalni recepti

Tradicionalni domaći recepti. Akcija prikupljanja tradicionalnih recepata tokom 2017. godine. Knjiga tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje, koja će govoriti o tradicionalnom pripremanju hrane sa svim svojim kulturološkim, zdravstvenim i istorijskim aspektima. Knjiga će biti štampana na srpskom i engleskom jeziku. Ovaj projekat predstavlja pokušaj očuvanja tradicije i nematerijalne kulturne baštine Srbije.

Knjiga tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje

Tradicija srpske kuhinje je veoma stara. Jedan od najstarijih srpskih kuvara bio je Srbski kuvar jeromonaha manastira Krušedol, Jerote Draganovića, štampan 1855. godine na slavenosrpskom jeziku. A jedan od najučenijih ljudi krajem 19. i početkom 20. veka, Sima Trojanović (etnolog), 1896. godine objavio je knjigu Starinska srpska jela i pića.

Lista ovakvih starih zbirki recepata, kuvara, knjiga običaja, dosta je dugačka. Ove knjige predstavljaju našu osnovnu motivaciju i pokretačku snagu da započnemo i završimo ovaj projekat, sa osnovnom idejom: sačuvati od zaborava deo kulinarske i kulturne baštine naših predaka.

U ovoj knjizi čitaoci će moći da pronađu mnoga stara jela, koja se danas nalaze na granici zaborava, koja se mogu veoma retko poručiti u restoranima, a retko se spremaju i u krugu porodice. Knjiga će biti štampana na srpskom i engleskom jeziku.

Projekat prikupljana tradicionalnih recepata i objavljivanja knjige Tradicionalni recepti domaće srpske kuhinje, podržala je Privredna komora Srbije.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More