Skoči na sadržaj

suve kruške

Hošaf, Wikipedia, By E4024 (Own work) [CC BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], via Wikimedia Commons

Hošaf

Hošaf (za svaku priliku, naročito zimi). O receptu za hošaf (Hoşaf, turski), kompot, pisao je Hilmo Hodžić u knjizi Slatko djetinjstvo.