, ,

Još brže i jednostavnije do omiljenih proizvoda Mlekare Šabac

Mlekara Šabac inovirala je svoj pristup kupcima kroz partnerstvo sa svetskom distributivnom mrežom Wolt.