Recepti & Kuvar online vas nagrađuju za najbolje recepte 2015. godine

 

Recepti & Kuvar online nagrađuje najbolje recepte 2015. godine! Pošaljite Vaš recept za ovaj konkurs, i osvojite jednu od vrednih nagrada za najbolji recept 2015. godine!

Žiri će ocenjivati i dodeliti nagrade za:

1. najbolje glavno jelo

2. najbolji desert

3. recept sa najboljom fotografijom i kompozicijom – nagrada će biti kompaktni digitalni foto-aparat

Napomena:

 • nagrade za najbolje recepte, biće pravovremene objavljene (za najbolje glavno jelo i najbolji desert)
 • sastav žirija za ocenjivanje recepata za najbolje recepte godine (za najbolje glavno jelo i najbolji desert) biće objavljen najkasnije 30 dana pre dodele nagrada
 • dodela nagrada i objavljivanje nagrađenih recepata biće krajem januara 2016. godine
 • svi saradnici portala Recepti & Kuvar online, koji žele da učestvuju na ovom konkursu, dužni su da se pridržavaju Uslova korišćenja portala, koje su prihvatili registracijom na portalu, kao i Pravila i uslova konkursa (dole, niže u tekstu).

U konkurenciji za nagrade učestvuju svi VAŠI recepti (recepti kuvara saradnika), koje objavite preko naše web strane Dodaj receptuz obaveznu registraciju, pre toga.

Dakle, u konkurenciji neće učestvovati recepti koje objavljuje Recepti & Kuvar online tim.

Direktno u finale ulaze svi izabrani najbolji recepti meseca. Žiri će imati pravo da uvrsti još maksimum 3 recepta, po svom nahođenju, pa će u finalu učestvovati maksimum 15 odabranih recepata.

Kriterijum za ocenjivanje:

Kriterijum za ocenjivanje će biti identičan, kao i za najbolje recepte nedelje i meseca: posebna pažnja, prilikom ocenjivanja, biće vođena o sledećim kriterijumima: InovativnostKreativnost i Prezentacija. Ocene u okviru ova tri kriterijuma biće elementi za izračunavanje prosečne ukupne ocene. Najbolje ocenjeni recepti nedelje biće proglašeni za najbolji recept nedelje, a ukupno najbolje ocenjeni recept u jednom mesecu, biće proglašen za najbolji recept meseca.

Pravila i uslovi konkursa – Recepti & Kuvar online

Molimo Vas da pročitate pravila konkursa koja su navedena u nastavku teksta i koja automatski prihvatate registracijom na portalu Recepti & Kuvar online i učestvovanjem u ovom konkursu (u daljem tekstu “Pravila”).

Učestvovanjem u konkursu prihvatate navedena pravila kao i to da će Vaša prijava i privatni podaci sadržani u registraciji (registrovanom korisničkom nalogu na portalu Recepti & Kuvar online) koje navedete prilikom prijavljivanja za konkurs biti na raspolaganju kompaniji Linkom-PC doo, Novi Beograd, Omladinskih brigada 83/51, Republika Srbija, (u daljem tekstu “Organizator”) koji iste slobodno može da koristi za potrebe svog oglašavanja.

PRAVILA

Konkurs je otvoren za sva fizička lica koja imaju najmanje 18 godina, i koja se pravilno registruju za učešće na konkursu.

Sledeća lica nemaju pravo učestvovanja:

 • zaposleni kod Organizatora, saradnici po ugovoru, direktori i menadžeri ili u povezanim kompanijama ili u firmama koje su na bilo koji način angažovane na organizaciji i/ili sprovođenju ovog konkursa i/ili te aktivnosti sprovode neposredno (kao članovi žirija i sl.), lica koja su njihovi krvni srodnici u pravoj liniji bezograničenja, a u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, kao i lica koja sa tim licima žive u istom domaćinstvu.

PRAVILA ZA PRIJAVLJIVANJE

 • Svaki registrovani korisnik ima pravo da pošalje neograničen broj recepata.
 • Kao uslov za učešće na konkursu, korisnik je saglasan da: Organizatoru konkursa garantuje i na njega prenosi sva prava za kopiranje, reprodukciju, distribuciju, objavljivanje ili bilo koju drugu upotrebu (bez ograničenja) predatih poruka (recepata) uključujući podatke ostavljene prilikom registracije naloga na sajtu.
 • Organizator je slobodan da koristi poruku (recept) u bilo kojim medijima.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Da biste učestvovali u konkursu, Vaš recept možete poslati na sledeći način:

 • registracijom na portalu Recepti & Kuvar onlie i slanjem maila na mail adresu info[at]recepti-kuvar.rs sa neophodnim podacima za registraciju naloga (potvrda registracije). Neophodni podaci za potpunu prijavu su: Ime i prezime, Adresa, Mesto stanovanja, Kontakt telefon, Vaša fotografija maksimalne veličine do 2MB)
 • popunjavanjem formulara za slanje recepta, u kome je OBAVEZNO da se popuni: Naziv jela, Potrebne namirnice i količina, Za broj osoba, Vreme pripreme, Način pripreme, Serviranje, Fotografija gotovog jela (jedna ili više fotografija veličine do 2MB)
 • ORGANIZATOR ima apsolutno pravo da isključi iz ocenjivanja SVE recepte koje ne ispunjavaju prethodne uslove (nepotpuna prijava, nepotpun ili nepravilan unos podataka za recept)

Napomena:

 • Svaka poruka (recept) mora da bude podobna za javno objavljivanje, ne sme sadržati podrugljivo izražavanje, korišćenje vulgarnih reči ili druge neprimerene reči, ne sme da sadrži klevetu ili uvredu (uključujući reči za koje se u široj javnosti zna da su uvredljive za pojedinca određene rasne, etičke, religijske pripadnosti, seksualne orijentacije i socio-ekonomske grupe), ne sme da sadrži pretnje  ka nekoj osobi, biznisu, grupi i svetskom  miru, ne sme da narušava privatnost i druga ljudska i prava poslovnih i drugih entiteta. U suprotnom, doći će do diskvalifikacije prijavljenog učesnika.

ROK TRAJANJA KONKURSA

 • Ukoliko ste se pravilno registrovali, na način određen ovim pravilima, možete poslati svoj recept za učestvovanje na konkursu u do 31.12.2015. godine.

DODATNE INFORMACIJE

 • Za jednom postavljenu poruku (recept) nemate mogućnost izmene.
 • Organizator konkursa može po sopstvenom nahođenju ukloniti, obrisati ili diskvalifikovati Vaš recept ako smatra da je neprikladan ili nezadovoljavajući u skladu sa pravilima konkursa.
 • Osoba koja pošalje recept smatraće se učesnikom.
 • Ako se grupa pojedinaca odluči da učestvuje na konkursu zajedno, onda ona mora da izabere osobu koja će da je predstavlja tokom konkursa, koja će da prihvati pravila učestvovanja i koja će da primi nagradu na račun cele grupe ukoliko ona bude nagrađena.

Niste ograničeni brojem recepata koje možete da pošaljete.

IZBOR NAJBOLJIH RECEPATA

 • Pobednike konkursa odabira ocenjivanjem žiri koji formira Organizator
 • Svi nagrađeni učesnici biće obavešteni preko kontakta koji su ostavili prilikom registracije, najkasnije 30 dana po okončanju perioda konkursa.
 • Sve nagrade se preuzimaju lično, na osnovu obaveštenja i poziva ORGANIZATORA za učestvovanje na proglašenju nagrada, ukoliko to drugačije nije dogovoreno između ORGANIZATORA i nagrađenog učesnika.
 • U slučaju da obaveštenje nije primljeno, ili ako nagrađeni učesnik nije u mogućnosti da primi nagradu u roku od 30 dana od poslatog obaveštenja, učesnik nakon tog roka gubi pravo na preuzimanje nagrade.
 • Nagradni fond: pobednički recepti će biti nagrađen robnim nagradama, koji čine prehrambeni proizvodi, a obezbeđuju ih naši sponzori. Fond nagrada biće objavljivan na portalu Recepti & Kuvar online, a najkasnije 30 dana pre objavljivanja nagrada.

OSTALE INFORMACIJE

Organizator konkursa ima isključivo pravo da odlučuje o svim pitanjima i sporovima koji nastanu u vezi sa ovim konkursom, sve odluke organizatora konkursa su konačne i obavezujuće za učesnike konkursa.

 • Zamena nagrade nije moguća osim u slučaju da organizator konkursa to odobri. Učestvujući u konkursu, učesnici se slažu da će poštovati pravila koja su konačna i obavezujuća. Ako se konkurs ne odvija po planu zbog tehničkih problema na softverskom sistemu kao što su kompjuterski virusi, hakersko delovanje, pad sistema i slično, Organizator konkursa zadržava pravo da okonča, promeni ili odloži konkurse, bez bilo kakvih materijalnih ili drugih obaveza po tom osnovu prema učesnicima konkursa.
 • Organizator konkursa zadržava pravo da diskvalifikuje svakog pojedinca koji:
  • pokušava da ugrozi proces izbora pobednika kod Organizatora konkursa,
  • krši pravila konkursa, pravila korišćenja Organizatora konkursa.
 • Svi eventualni sporovi će biti rešavani isključivo pred sudom koji je mesno nadležan po sedištu Organizatora konkursa (nadležni sud u Beogradu).
 • Organizator konkursa nije odgovoran ni za kakvu grešku u objavljivanju netačnih informacija na na portalu Recepti & Kuvar online.

Pročitajte Uslovi korišćenja sadržaja na www.recepti-kuvar.rs.

 

Recepti & Kuvar online vas nagrađuju za najbolje recepte 2015. godine

nagrada recepti kuvar za najbolje recepte 2015