Žena u kuhinji, muškarac na poslu | Recepti & Kuvar Online - Šta da kuvam danas?

Žena u kuhinji, muškarac na poslu

Oko hiljadu uspešnih dama “A-liste” zalažu se za ravnopravnost na radnom mestu i veću uzajamnu solidarnost

Izvor: eKapija

Žensku populaciju u našoj zemlji i dalje ugrožavaju tradicionalni problemi, a to je nejednak tretman pri zapošljavanju, ostvarivanju prava na rad i napredovanju u karijeri. Osim toga, dame se žale i na odsustvo uzajamne solidarnosti, te da žene nisu sklone organizovanom delovanju.

Ovo su zaključci “A-Liste” – platforma koja je zamišljena kao svojevrsni pul koji će okupljati žene, među kojima će one najuspešnije davati savete i podršku ostalima. To znači da ona omogućava ženama različitih profesija da se povežu u projektu koji se bavi položajem žena u savremenom društvu, sa ciljem da se definišu kriterijumi uspeha, uspostavi saradnja i identifikuju zajednički problemi žena kako bi se podigla svest o njima i zajednički delovalo na rešavanju problema.

Namera ljudi koji stoje iza “A-liste” je da se utvrde vrednosti koje definišu uspeh savremene žene, kao i ko su pravi pozitivni ženski uzori za mlade generacije.

Istraživanje

Poziv za istraživanje poslat je na adrese 1.000 žena koje su namenski odabrane uzimajući u obzir njihova lična i profesionalna dostignuća. Osim kvalitativnih individualnih intervjua, sprovedena je anonimna elektronska anketa žena između 28 i 65 godina. Istraživanje je uradila profesorka Kristina Brajović Car sa Fakulteta za medije i komunikacije uz pomoć svojih saradnica.

Porodica ne sme da “trpi”

Značajan broj ispitanica smatra da je uspeh žene u Srbiji koliko prednost toliko i mana (“uspeh se retko prašta, naročito ako ga postigne žena”). Većina njih na uspeh gleda kao na ravnotežu između poslovne i privatne sfere života. Takođe, one na uspeh gledaju kao na integralno životno postignuće, a ne samo na uspeh na jednom životnom polju.

posao zene 040412

Dame su istakle i da su im ispunjenost, zadovoljstvo i smisao posla važniji od materijalnog uspeha. Međutim, kao “drugu stranu uspeha” (onu lošiju), istakle su da često porodica žene trpi zbog njenog posla.

O socijalnoj moći

Sagovornice moć vezuju za politiku i krupan kapital i u tome sebe ne vide. Zato, umesto moći, kao svoje najveće kvalitete navode individualnost, samostalnost i nezavisno mišljenje. Značajan broj ispitanica zaključio je da se žene ne ponašaju kao timski igrači i da nisu solidarne sa drugim ženama. Profesionalni uspeh smatraju faktorom rizika u odnosu sa partnerom – rešenje vide u životu sa nekim iz slične profesije.

Smatraju da žene nisu sklone organizovanom društvenom delovanju i to vide kao veliki nedostatak žena koje poznaju. Kažu i da su muškarci preduzimljiviji od žena u smislu timskog rešavanja zajedničkog problema. Mnoge ističu da je politička pripadnost presudna prilikom zapošljavanja i napredovanja u poslu.

Balans između posla i porodice

Najveći broj ispitanica rekao je da u svom okruženju imaju dobre primere uspešnih žena. Njihova glavna osobina je da mogu da naprave balans između različitih aspekata života.

Uspešne žene su, prema mišljenju ispitanica, one koje su jednako i uspešno posvećene poslu i porodici. Kao najvažnije karakteristike uzora koje bi bio dobar model ponašanja za današnje mlade devojke izdvajaju: upornost, pozitivnu energiju, harizmatičnost, kreativnost, široko obrazovanje, dobra organizovanost, samopouzdanje, briga o sebi…

Šta ih muči

 

porodica roditelji 300713
foto: I.Vukša

Položaj žena u odnosu na muškarce je još uvek u nezavidnom položaju, zbog “prirodne podele posla” (“žena u kuhinji, muškarac na poslu”).

Strah od otkaza ukoliko ostanu u drugom stanju prepoznat je kao problem sa kojim se svaka zaposlena žena sreće (dok muškarci nemaju takvih problema). Kažu, stanje je i dalje tako da poslodavci preferiraju da zaposle muškarce, upravo iz tog razloga.

Poslovne, ambiciozne žene često važe za hladne i proračunate, dok je ta osobina kod muškaraca prihvatljiva ili poželjna. Dvostruki standardi su nešto sa čime se svaka žena sreće – ambicija i prekovremeni rad uglavnom se odnose na žene, a sa druge strane smatra se da je “ženi mesto u kuhinji”.

Važan problem koje su istakle je mobing, kao i neprilično ponašanje nadređenih muškaraca prema ženama, čije odbijanje vodi otežavanju komunikacije i saradnje.

Šta može da se uradi – predlozi socijalnih akcija

Većina žena smatra da je prioritet rešiti problem trudničkog i porodiljskog bolovanja. Predlažu da se uvede fleksibilno radno vreme, ili bar da se poštuje radno vreme od osam časova, naročito za žene koje imaju decu. Ove mere dovele bi do toga da žene ne žive u stalnom strahu od otkaza.

Ispitanice se zalažu da se status muškarca i žene izjednači, naročito u poslovnom smislu, kako bi imali jednaka prava i iste plate. Smatraju da treba napraviti bolje programe za podršku mladim preduzetnicama, kao i za promociju ženskog preduzetništva i mentorske programe.

Takođe, trebalo bi se zalagati se za korenite promene u društvu i napraviti bolji tretman za žene, naročito za žene koje su ostvarene kao majke.

Pogledajte originalni tekst na eKapija: Žena u kuhinji, muškarac na poslu

Pročitajte još:

Ukoliko vas interesuju svi naši recepti, kliknite na link: RECEPTI. Zbirke najboljih recepata naših saradnika nalaze se u sekciji kuvar, ukoliko želite više da pročitate, klikinte na link: KUVAR. Ukoliko želite da pogledate našu naslovnu stranu, kliknite na link: RECEPTI I KUVAR ONLINE homepage. Ukoliko želite da pogledate sve recepte iz kategorije U slobodno vreme, kliknite na link: U SLOBODNO VREME.

Ne propustite nijedan recept – Recepti i kuvar online na Facebook-u. Ostanite u toku,pratite Recepti i Kuvar twitter obaveštenja!