Foto 1 - Vojnici i oficiri Gvozdenog puka sa okupljenim narodom slušaju govore pukovnika Dragutina Ristića i dr Slavka Županskog
Foto 1 - Vojnici i oficiri Gvozdenog puka sa okupljenim narodom slušaju govore pukovnika Dragutina Ristića i dr Slavka Županskog

Povodom 100 godina od oslobođenja grada (Velikog Bečkereka) u Prvom svetskom ratu i prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji, u Salonu Narodnog muzeja Zrenjanin u subotu, 17. novembra 2018. godine, u 13 časova svečano će biti otvorena izložba pod nazivom “Sto godina slobode” čiji su autori istoričari arhivista Slobodan Milin i viši arhivista Vanda Vojvodić Micova iz Istorijskog arhiva Zrenjanin i kustos Vladislava Ignjatov iz Narodnog muzeja Zrenjanin.

Foto 2 - Doček srpske vojske - u kolima se nalaze Ivan Mihajlović, Živojin Terzin, Slavko Županski i potpukovnik Mihajlo Kovačević
Foto 2 – Doček srpske vojske – u kolima se nalaze Ivan Mihajlović, Živojin Terzin, Slavko Županski i potpukovnik Mihajlo Kovačević

Izložba „Sto godina slobode“ će trajati do 10. decembra 2018. godine i sastoji se iz tri segmenta.
Prvi segment izložbe nosi naziv Veliki Bečkerek i srednji Banat u Prvom sv. ratu i prikazuje dešavanja uoči i tokom rata na ovom prostoru. Na 16 panoa kroz tekst i fotografije prikazana su hapšenja, suđenja i inernacije, mobilizacija stanovništva u austrougarsku vojsku, ali i dezertverstva, pojava logoša, kao i prelazak Srba, austrougarskih vojnika na rusku stranu i stupanje u redove srpske dobrovoljačke vojske. Ovaj segment izložbe govori i o teškim socijalno-ekonomskim prilikama na teritoriji srednjeg Banata, najviše rekvizicionim merama koje su trajale tokom čitavog rata (1914−1918), kao i o kraju dvojne monarhije.

Drugi segment izložbe pod nazivom Znamenite ličnosti tiče se najistaknutijih ličnosti iz srpskog nacionalnog pokreta u Velikom Bečkereku. Na 9 panoa prikazane su biografije srpskih prvaka − od dr Slavka Županskog, preko Emila Gavrile i Živka Terzina do sveštenika Dragutina Mojića, koji su internirani od strane austrougarskih vlasti nakon Sarajevskog atentata 1914. godine. Na panoima se nalaze i biografije sa fotografijama osnivača Srpskog narodnog odbora.

Foto 3 - Velika narodna skupština u Novom Sadu - delo slikara Anastasa Bocarića - Zbirka Muzeja Vojvodine
Foto 3 – Velika narodna skupština u Novom Sadu – delo slikara Anastasa Bocarića – Zbirka Muzeja Vojvodine
Foto 4 - dr Slavko Županski
Foto 4 – dr Slavko Županski

Treći segment izložbe naslovljen Oslobođenje 1918. godine posvećen je formiranju Srpskog narodnog odbora u Velikom Bečkereku, 31. oktobra 1918. godine, njegovim ključnim odlukama i akcijama. Kroz odabrana dokumenta, zapisnike Srpskog narodnog odbora i fotografije učesnika sudbonosnih događaja, posetioci će moći da sagledaju prelomne novembarske dane 1918. godine, kada je u Veliki Bečkerek ušla oslobodilačka srpska vojska. Pored toga, na 20 panoa trećeg segmenta izložbe obrađeno je i organizovanje Velike narodne skupštine u Novom Sadu i prisajedinjenje Banata, Bačke, Baranje i Srema svojoj matici – Kraljevini Srbiji.

Pored panoa, na izložbi će biti prikazana i razna originalna dokumenta (npr. lična dokumenta interniraca i ostalih znamenitih ličnosti, zapisi i dnevnici dobrovoljaca, zapisnici Srpskog narodnog odbora, dopisi seoskih odbora, dopisi i akta srpske vojske u Velikom Bečkereku i drugo), fotografije, kao i predmeti, oružje i vojna oprema iz perioda Prvog svetskog rata, uglavno iz zbirki i fondova Istorijskog arhiva Zrenjanin i Narodnog muzeja Zrenjanin, ali i privatnih kolekcija.

U Malom salonu biće prikazan deo izložbe Dobrovoljci srednjeg Banata u Prvom svetskom ratu − koji obuhvata tradiciju DOBROVOLJSTVA, kao i dobrovoljce iz Bosne, Hercegovine, Like, sa Korduna, Banije i Crne Gore, koji su zbog svojih zasluga u ratu dobili nagradu takozvanu dobrovoljačku čast – obradivu zemlju sa kućom i okućnicom, na prostoru današnjeg srednjeg Banata. Ova izložba je realizovana 2017. godine povodom Praznika grada – 17. novembra, i predstavlja doprinos NMZ kulturi sećanja i pamćenja na slavne i teške događaje iz Velikog rata, ali prevashodno sećanje na dobrovoljce, ljude koji su se u srpskoj vojsci našli po sopstvenom izboru iz patriotskih, rodoljubivih i nacionalnih pobuda. Ova izložba je ujedno i podsećanje da su i Srbi iz srednjeg Banata dali znatan doprinos pobedi srpske vojske u Prvom svetskom ratu, nacionalnom oslobođenju, kao i ujedinjenju srpskog naroda i stvaranju jugoslovenske države 1918. godine.

Tokom trajanja izložbe u Malom salonu Narodnog muzeja Zrenjanin svakog radnog dana u terminima u 11h i 18h biće organizovane projekcije filma “Osnivanje prvog Srpskog narodnog odbora u Vojvodini 1918” autora Dušana Juvanina, dok će se za najavljene đačke grupe projekcije održavati po dogovoru.

Izvor: saopštenje Narodni muzej Zrenjanin

PROČITAJ: GDE MOŽE DA SE KUPI KNJIGA TRADICIONALNI RECEPTI DOMAĆE SRPSKE KUHINJE?

Pročitajte još:

Najbolji recepti na Android aplikaciji za vaš mobilni telefon ili tablet!

Portal Recepti i Kuvar online je svrstan u TOP 50 sajtova u Srbiji!

Ukoliko vas interesuju svi naši recepti, kliknite na link: RECEPTI. Zbirke najboljih recepata naših saradnika nalaze se u sekciji kuvar, ukoliko želite više da pročitate, klikinte na link: KUVAR. Ukoliko želite da pogledate našu naslovnu stranu, kliknite na link: RECEPTI I KUVAR ONLINE homepage.

Ne propustite nijedan recept – Recepti i kuvar online na Facebook-u. Ostanite u toku, pratite Recepti i Kuvar twitter obaveštenja!