JIN I JANG by Cvijeta Mesić | Recepti & Kuvar Online - Šta da kuvam danas?

 

jin-i-jang-by-Cvijeta-Mesic-recepti-i-kuvar-onlineOno  što makrobiotiku razlikuje od drugih principa ishrane je da je makrobiotika energetska ishrana, to jest princip ishrane koji uzima u obzir energetska kretanja od kojih je sačinjeno sve u univerzumu – kosmos, Zemlja, naša tela. Tradicionalne kulture koristile su teoriju komplementarnih/suprotnih sila da objasne kako funkcionišu svi fenomeni života. Na primer, elektricitet je proizvod privlačenja i jedinstva između pozitivnog i negativnog pola. Dete je rezultat odnosa između muškarca i žene. Kad je hladno, naše telo se skupi da sačuva toplotu, a kada se protegnemo na toplom suncu, naše ćelije se šire da otpuste toplotu, itd. Priroda, život sledi ovaj prirodni zakon komplementarno-antagonističkog kretanja. Kinezi su ove sile nazvali jin (zemljina sila koja ide na gore i širi se) i jang (sila koja dolazi iz kosmosa, kreće se na dole i skuplja se). Danas je moderna kvantna fizika dokazala da je sva materija satkana od energije i nazvali su ove sile: gravitacija, što je magnetsko privlačenje mase prema zemlji (jang) i elektromagnetska sila, koja se iz centra zemlje širi, generisana okretanjem zemlje (jin).  Znači da ove dve jednostavne reči sumiraju zakone koji vladaju u prirodi.

Jin predstavlja simbol energetskog kretanja koji stvara širenje i kreće se prema spolja. Jang opet simbolizuje energiju skupljanja, koja se kreće ka centru. Iako su suprotne po delovanju, ove sile ne mogu da postoje jedna bez druge i ne deluju nezavisno jedna od druge. One su u stalnom zajedničkom kretanju i formiraju energetsku interakciju, šireći se i skupljajući neprestano i tako tvore život sam. Teorija jina i janga je filozofija ravnoteže, putem koje možemo razumeti našu ljudsku prirodu. Zdravlje nastaje iz balansa između širenja (jin) i skupljanja (jang).

Kako se ovaj filozofski koncept odražava na nas? Jin uticaji stvaraju efekat širenja na našu energiju i telesne procese. Jang uticaji deluju na nas kao efekat skupljanja. Namirnice koje uzimamo, takođe, imaju svoje jin i jang uticaje na nas. Jang namirnice stvaraju osečaj skupljanja, čvrstoće, pritiska dok jin namirnice stvaraju efekat širenja, rastvaranja, opuštenosti. Potrebni su nam i jedni i drugi, ali ako ih stalno uzimamo u ekstremima, naše telo će vremenom početi da gubi svoju sposobnost da održava ravnotežu. Na primer, preterano uzimanje alkohola ili šećera (jin) generalno kao rezultat ima fizičku i mentalnu slabost. Na drugoj strani, preterano konzumiranje mesa i soli (jang) uzrokuje stegnutost i konstipaciju. Jednostavno rečeno – naša ishrana postaje stvar balansiranja uticaja širenja i skupljanja. Razumevanje ove dinamike je krucijalno ako želimo da svakodnevno održavamo svoje zdravlje, a to bi bila i suština makrobiotike.

(nastaviće se…)

www.cvijetamesic.rs

Cvijeta Mesić - glumica i makrobiotičar - Recepti i Kuvar online

 

Cvijeta MesićOvlašćeni instructor makrobiotičkog kuvanja od strane School of Healing Arts, San Diego, SAD